Velkommen

Kontakt

Hans Olav Moskvil
Tlf.: 984 01 666

Moskvil korn- og frørenseri ligger sentralt til ved E18 på Nykirke. Bedriften har renset korn og frø siden 1920. Vi renser i dag ca. 450 tonn såkorn årlig for Vestfoldbonden.

Økonomien i kornproduksjonen er under stadig press. Dermed er økt fokus på å redusere kostnadene viktig. Ved å rense eget såkorn kan du spare betydelige beløp.

 

Priser

Rensing:  
Hvete, havre, bygg og rug 0,68 kr/kg
Spelthvete 1,30 kr/kg
Åkerbønner 0,80 kr/kg
Andre typer frø etter avtale
   
Beising: 0,65 kr/kg
15 % rabatt på beising av partier over 10 tonn
 
15 % rabatt på rensing i jan/feb

 

 


Utviklet av Vitri