Historie

Renseriet

Moskvil korn– og frørenseri ble bygd i 1924 av Julius Moskvil. Det var i hovedsak frø som ble renset her og det første året ble det renset 15 tonn. Maskinlinja fra den gangen er fortsatt i drift et par ganger i året. Disse maskinene er fra Globus maskinfabrikk på Brummundal og står plassert i 3 etasjer. De drives med reimoverføring fra en motor i første etasje.

Olaf Kristen Moskvil, Julius sønn, drev renseriet fram til 1951 da Arne Moskvil tok over driften. Arne Moskvil bygde ut flere ganger og fornyet stadig rensemaskinene og tørkene. Omkring 1990 bygde han om slik at det ble mulig å tappe i storsekk for å lette arbeidet. Randi Moskvil Letmolie og Kai Roger Letmolie tok over renseriet omkring 1995. Elin og Hans Olav Moskvil tok over driften i 2002.


Utviklet av Vitri