Renseprosess

Tips for å bruke eget såkorn:
Her sorteres bønner på skakebordet

Her sorteres bønner på skakebordet.

Floghavre

Vi er godkjent av Mattilsynet etter forskrift om rensing av såvare. Dette innebærer blant annet fokus på problematikken rundt floghavre. Vi behandler hvert parti som om det skulle være befengt med floghavre og rengjør maskinene deretter. Floghavre vil normalt sorteres ut i renseprosessen, men såkorn må dyrkes på skifter som er fri for floghavre.

Renselinje

På Moskvil korn – og frørenseri bruker vi ulike maskiner for å få et best mulig resultat. Først kan kornet kjøres gjennom en tinner før det kommer til for- rensing. Deretter blir kornet sortert etter vekt ved hjelp av stigluft som løfter kornet etter tyngde. Kornet kjøres så over skumsold som tar store partikler og et rensesold som tar små partikler. Etter dette går kornet gjennom to triører. Det kornet som er ferdig renset går nå til tapping eller gjennom beisemaskinen. Denne ble byttet til en moderne maskin i 2007 for å kunne takle beisevæsker som er vannbasert, for eksempel Celest Formula M. Vi kan også kjøre kornet over skakebordet før beising. Dette er en spesialmaskin som ble montert i 2009 med hjelp fra Innovasjon Norge. Den bruker vi til bønner, spelt og partier som har spesielle utfordringer som vi ikke klarer med de vanlige maskinene.

Ferdig vare tappes i småsekk eller storsekk med ønsket antall kg/sekk. Vi bruker storsekker som har tømmestuss i bunnen og er gjenbrukbar. Slik kan du dermed spare emballasjekostnader og miljøet.

Avrensen kan du enten få med tilbake eller vi kan kjøpe den.


Utviklet av Vitri